Regenboogprovincie

Haarlem - Noord-Holland maakt werk van status regenboogprovincie.

De provincie Noord-Holland wordt een actieve regenboogprovincie. Bij de werving van nieuw personeel gaat de provincie expliciet uitdragen dat iedereen, ongeacht achtergrond, welkom is.
Hiermee wil de provincie benadrukken dat de provinciale organisatie een afspiegeling is van de regionale beroepsbevolking. Dit schrijven Gedeputeerde Staten (GS) in een brief aan Provinciale Staten (PS).

Al eerder was bekend dat Noord-Holland, naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van de fractie van Groen Links, een regenboogprovincie zou worden en het goede voorbeeld zou gaan geven op het gebied van LHBTIQ+ (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, interseks, queer en anderen).

In het najaar zullen GS een werkatelier organiseren voor bestuurders en ambtenaren van Noord-Hollandse gemeenten. Tijdens het werkatelier zullen goede en inspirerende voorbeelden over de uitvoering van het diversiteitsbeleid binnen gemeenten worden uitgewisseld. Ook is het de bedoeling om actieve gemeenten te koppelen aan nog niet actieve gemeenten. Het werkatelier wordt gehouden rond de coming-outdag op 11 oktober.

Bron: Haarlems Dagblad
Foto: Noord-Holland

Regenboogprovincie N-H

Noord-Holland roept zich als 5e provincie uit tot regenboogprovincie. De provincie wil als werkgever en publieke organisatie het goede voorbeeld geven op het terrein van LHBTIQ+ (Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender, Interseks, Queer en anderen.)

Als werkgever wil de provincie Noord-Holland aandacht besteden aan de acceptatie van LHBTIQ+ op de werkvloer. Ook moet de samenstelling van het personeel een goede afspiegeling zijn van de bevolking. De provincie zal de sociale acceptatie van LHBTIQ+’ers niet beleidsmatig aanpakken. De provincie ziet hiervoor eerder een rol weggelegd voor gemeenten. Dit kunnen bijvoorbeeld gemeenten zijn die er als regenbooggemeente al mee aan de slag zijn. Gemeenten als Hoorn en Alkmaar hebben al aangegeven dat zij als voorbeeldgemeente voor de regio kunnen dienen.

Vijfde Regenboogprovincie
Al eerder riepen de provincies Drenthe, Flevoland, Gelderland en Groningen zich uit als regenboogprovincie. Daarnaast is het regenboogconvenant getekend door 48 gemeenten, waarvan 7 in de provincie Noord-Holland.

(bron: provincie Noord-Holland)

Regenboogvlag Noord-Holland

De provincie Noord-Holland zal dit jaar bij de internationale Coming Out Day de regenboogvlag hijsen. Dat laat het College van Gedeputeerde Staten weten als antwoord op Statenvragen van D66.

Op internationale Coming Out Day, die jaarlijks op 11 oktober plaatsvindt, worden door het hele land activiteiten georganiseerd om de acceptatie van homoseksualiteit te bevorderen. Om deze boodschap kracht bij te zetten worden op veel plaatsen in het land regenboogvlaggen gehesen.

Commissaris van de Koning Johan Remkes: ,,Ook in onze provincie moet iedereen in vrijheid kunnen leven. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, ongeacht geslacht, ras, geloofsovertuiging, politieke overtuiging of seksuele geaardheid. Lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders moeten zich volledig vrij voelen op hun eigen wijze uitdrukking te geven aan hun geaardheid.''

De provincie toont haar sympathie op alle provinciale locaties. Dat betekent dat ter ere van Coming Out Day op meer dan 300 gebouwen - van kantoorpanden tot brugwachtershuisjes - de regenboogvlag zal worden gehesen.

bron: Haarlemsdagblad, 16 september 2015

Abonneren op deze RSS feed