Nieuw logo COC

Haarlem - Het COC Kennemerland heeft een nieuw logo.

Op 7 juli werd het verniewde logo tijdens de online Algemene Leden Vergadering gepresenteerd. Het logo is tot standgekomen met medewerking en toestemming van het COC Midden Nederland. Het opvallende en frisse van die verenigign mocht het COC Kennemerland. Met dit nieuwe logo is de COC-vereniging beter zicht- en herkenbaar in de sociale media. 

Het voorgaande logo stamde nog uit het begin van de jaren '90 van de vorige eeuw en wordt gaandeweg door steeds meer COC-verenigingen op een creatieve wijze in nieuwe ontwerpen verwerkt. De herkenbaarheid van het COC Nederland blijft daarbij in stand.