VVD kritisch op roze

Haarlem - De Amsterdamse GayPride met de CanalParade werd in de vergadering van de raadscommissie Samenleving van donderdag 18 september jongstleden bekritiseerd door de Haarlemse VVD fractievoorzitter Rob de Jong.

In de commissievergadering werd de evaluatie van het 'Lokaal Actieplan Koploper Haarlem 2012-2014' besproken welke door alle politieke partijen goed werd ontvangen. De visie en stellingname van de VVD week daar van af en viel op. Volgens De Jong was ook ondermeer de Haarlemse Roze Zaterdag in 2012 een leuk feestje zonder emancipatorische visie omdat de resultaten van zo'n dag volgens De Jong niet meetbaar zijn. De Jong drong er mede daarom bij wethouder Jack van der Hoek op aan om bij voortzetting van het homo-emancipatiebeleid de effecten van het gevoerde beleid voortaan meetbaar te maken. Andere partijen stelden daar de nodige vragen bij omdat dit naar hun mening juist uiterst moeilijk meetbaar is.

De VVD-fractievoorzitter voelde zich niet thuis in de gebruikelijke internationale terminologie 'LHBT-gemeenschap', zoals ook genoemd in het evaluatieverslag. 'De LHBT-gemeenschap bestaat niet. Coming-out is een individueel proces', aldus De Jong. Zijn opmerkingen kregen weinig bijval bij een overgroot deel van de commissieleden.

Volgens De Jong is alleen 'marktwerking' het toverwoord voor homo-emancipatie en behoeft het Haarlems bestuur geen energie te steken in deze doelgroep, zoals hij dat zelf noemde. 

noot - de redactie van Gay-Haarlem.nl ontving het volgende bericht van de Haarlemse VVD-fractie:

"De VVD fractie is zeker kritisch over het gevoerde koploperbeleid en de behaalde of juist niet-behaalde resultaten. Onze visie hierop is verwoord op onze website vvdhaarlem.nl. Het woord marktwerking heb ik niet gebezigd.
Overigens is de VVD fractie graag bereid eens onderling van gedachten te wisselen."